Under vårterminen 2018 kommer vi att arbeta med Energifallet via Naturskyddsföreningen. Fokus för vårt arbete är Hållbar utveckling både utifrån miljö, social utveckling och ekonomi. På vår webbplats kommer ni att kunna följa arbetet och de uppgifter som vi genomför inom ramen för projektet!