För att vi ska ha en Hållbar Framtid så måste världen ändras på många sätt t.ex är el bilar ett bra exempel eftersom att gasen som kommer från vanliga bilar är farlig för miljön, detta då avgasen innehåller för hög halt kolmonoxid (C2). För hög halt kolmonoxid bidrar till en högre nivå med växthusgas. Växthusgasen är den som gör att det blir varmare på vår planet och det är det som är den globala uppvärmningen. Men med el bilar så behöver man bara ladda dem och det är inte dåligt för miljön då de inte har farliga avgaser. Det är ett sätt att bidra till en hållbar framtid.

/Knut