När jag tänker på orden ”hållbar framtid” så tänker jag mycket på att man måste ta hand om naturen, men också på att man behandlar alla människor på samma sätt, för annars hade det varit krig hela tiden. Men det är också mycket viktigt att tänka positivt och inte vara självisk, ”hur man vill bli behandlad skall man också behandla andra”. Denna citat finns i de tio levnadsregler som Gud gav till Moses.

När jag som konsument köper så har jag ansvar. Det är viktigt att ta reda på ifall produkten är miljövänlig men också att det inte var barnarbete när den producerades. Alltså det är viktigt när man väljer vad man köper, så kolla runt för man kommer att både minska förstöring på naturen men också förändra världen!

/Cristiana