Vi går i årskurs 8 på en nystartat skola på Kvarnholmen utanför Stockholm. Att få gå på en skola där en helt ny stadsdel växer fram är superspännande och vi vill dela med oss av vår vardag här.

Vi kommer att delta i ”Energifallet” och ni som besöker vår webbplats kommer att få följa oss när vi lär oss mer om hållbar utveckling! Läs mer under rubriken ”Energifallet 2018”. För att arbeta med hållbar utveckling kommer vi besöka ett Ikea varuhus och fråga hur de arbetar med miljöfrågor samt hur de tänker på klimatförändringarna. Vi kommer också vara med under en klimatkonferens.

Under våren kommer vi även PRAO och på sätt lära oss om hur vardagen på olika arbetsplatser kan se ut. Vi hoppas då få en inblick i hur olika företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Följ bloggen för att ta del av våra praoreportage!

Webbplatsen administreras av vår lärare i svenska och SO, Anna Lena Hansson. Vi elever arbetar med olika uppgifter men alla ska under arbetets gång bidra med minst ett inlägg under PRAO och ett inlägg kopplat till Energifallet. Vår webbplats riktar sig till andra elever som arbetar med samma ämnen. Vi kommer också att presentera vår webbplats för de yngre eleverna på vår skola. Vår önskan är att skapa ett större intresse för och kunskap om hållbar utveckling!

Vi använder av oss denna webbplats i undervisningen. Vi har använt den  för att vi ska få en bättre bild av källkritik och upphovsrätt. Vi har fått en ökad förståelse för vikten av tydlighet på internet. Det är viktigt att veta vem som ligger bakom en webbsida och vilket syfte informationen har. 

Vi har arbetat med frågor kring upphovsrätt och har därför har vi valt att licensera vår webbplats med hjälp av creative commons. Här nedan kan du se en informationsfilm om creative commons och varför det är ett bra verktyg för oss elever. Vi är givetvis också noga med vilka bilder som vi använder oss av här på vår webbplats och kontrollerar vilka bilder vi får använda och publicera.

Lektionstips: Upphovsrätt

Hållbar utveckling på många olika sätt, följ med!