Under vårterminen 2018 kommer vi att genomföra en veckas PRAO. Att få besöka arbetsplatser är en viktig erfarenhet både för den egna målbilden och för att förstå samhället. Vi kommer att göra praoreportage under vecka 15 som du kan läsa här på bloggen!