1. När jag hör ordet ”hållbar utveckling” så tänker jag direkt på naturen, miljön och ”Global warming”.
  2. Hållbar utveckling” för mig är hur vi utvecklas på ett hållbart sätt. Det kan var hållbart för t.ex miljön eller vår nya diet.
  3. Som konsument så har jag personligen ofta inte tänkt på arbetsmiljön för de som tillverkat substantivet jag köpt. På senare tid så har jag däremot lärt mig här i skolan hur arbetsmiljön för de anställda har varit. Därför kollar jag nu ofta upp sådana saker om jag misstänkt att det möjligtvis varit tillverkade av tjänstemän under oduglig miljö.

//Max Olsson